Puustellin työkylä

 

Ajankohtaista


Puustellin Tuki ry on riippumaton kolmannen sektorin toimija, jonka toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja hankkia toimeentuloa. Tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Puustellin Työkylää Laukaan Kuhankoskella.

Yhdistyksen jäseneksi toivotetaan tervetulleeksi kaikkia yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneita. Yhdistykseen kuuluu n. 40 yksityishenkilöä ja muutama yritys. Yhdistyksen jäsenet saavat hyvät alennukset ostoksista Puustellin Puodista ja muista palveluostoista, kuten pitopalvelusta. Yhdistyksen jäsenmaksu on yksityishenkilöiltä 35 € / v. ja yhteisöiltä 100 € / v. (2019). Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä Puustellin johtajaan: p. 050 354 2590. Email: kimmo.kaipia(a)puustellintyokyla.fi tai täyttämällä yhteydenottopyyntö

Puustellin Tuki ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä, kaksi asiantuntijajäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana (2019-2020) toimii Hanna Laakso.

Puustellin Tuki ry on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Keski-Suomen työpajayhdistys, Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT Osk.), Laukaan yrittäjät ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys, Soste,  Vates-säätiö.

 

Luomme elämänlaatua osatyökykyisille – Olethan mukana!

Historia tiivistetysti

Puustellin Tuki ry on perustettu v. 1979 ylläpitämään osatyökykyisille työpaikaksi tarkoitettua Puustellin työkylää. Sosiaalineuvos Eila Ollikainen, apulaisprofessori Erkki Saari ja käsityönopettaja Sirkka Rautala ystävineen olivat Puustellin Tuki ry:n perustajajäseniä.

Raha-automaattiyhdistyksen tuella lähti syntymään Puustellin työkylä, jossa ensimmäiset työntekijät aloittivat työnsä kesällä 1982. Koska Kuhankosken opetuskodissa, jossa Eila Ollikainen oli johtajana, kudonnalla oli hyvin merkittävä osuus, työkylässäkin aloitti ensimmäisenä 14 kutojaa. Toiminta on noista vuosista laajentunut, ensimmäisenä lähti kasvamaan pitopalvelutoiminta. Ympärillä olevat maa-alueet otettiin viljelys- ja laidunnuskäyttöön, sillä työkylässä pidettiin lampaita 90-luvun puoliväliin saakka. Puutyötaitoisten työntekijöiden kanssa jatkettiin rakentamista talon omin voimin ja 1990 perustettiin myös puutupa, jonka myötä puuverstastoiminta sai pysyvän jalansijan.

Tänä päivänä Puustellin Tuki ry:llä on työkylässä yhteensä 16 eri rakennusta; työtoimintaa on viidellä eri osastolla.

eilaperttu